Share...
12 Apr 2014 09:05
Kultura.az на русском
Video
Turan
Contact
Arxiv
Səsvermə
Azərbaycan dünyadan nə istəyir?
Ədalət və məhəbbət
Qarabağın qaytarılmasını
Qız qalasına heyranlıq
Azərbaycan həqiqətlərini əxz etməsini
Dolma və Sarı gəlinin bizimki olduğunu bilməsini
Canına azzar istəyirNəticələr

Cəmi səslər 3536

Səsvermənin arxivi
Biz nə tövr iş görürük?
Aprel 05, 2014
Biz iş görmәk istәdikdә bir şeyi yadımızdan çıxardırıq.
 
O şey nәdir?
O şey nәrdivandır!
Necә yәni nәrdivan? Nәrdivan nәdir?
 
Nәrdivan bir alәtdir ki, onun vasitәsilә adam tәdriclә yuxarı çıxa bilәr. Hәr kәs nәrdivansız yuxarı çıxmaq istәsә, elә yıxılar ki, tәpәsi dağılar.
Bu belә! Bundan başqa, bir dә biz hәmişә başımızdan yekә iş görürük.Amma bunun sәbәbi var.
 
Sәbәbi dә budur:
Qonşularımız siçan boyda işlәr gördükdә biz yatmışdıq. Sonra onların işi böyüyüb, keçi boyda olanda da biz yatmışdıq. Sonra onlar eşşәk boyda işlәr görmәyә üz qoydular, biz yenә yatmışdıq. Qonşularımızın eşşәk boyda olan işi, irәlilәyib camış yekәlikdә oldu, amma biz yatmışdıq. Vә camış dönüb dәvә olanda da biz yatmışdıq. Biz ancaq o vaxt oyandıq, nә vaxt ki, qonşularımız fil boyda işlәr görmәyә başladılar.
 
Qәrәz, gözümüzü ovxalayıb dedik ki, nә var? Biz dә o boyda işlәr görә bilәrik vә başladıq fil boyda işlәr görmәyә.
Axırı nә oldu?
Axırı belә oldu:
 
Filin bir ayağını qayırmamış yoruluruq vә durub qaçırıq. Sonra utanırıq, deyirik, gәlin tәzәdәn başlayaq, ancaq burasını iqrar elәyirik ki, filә gücümüz çatmır. Deyirik ki, ondan balacasını qayıraq. Fildәn balaca nәdir? Әlbәttә, dәvә. Qәrar qoyuruq ki, dәvә boyda qayıraq, başlayırıq. Amma yenә dәvәnin ayağı tamam olmamış yorulub qaçırıq. Sonra yenә yığılırıq deyirik ki, dәvә iridir, ondan balacasını başlayaq. Ondan balaca nәdir?
 
Camışdır. Başlayırıq camış boyda iş görmәyә, lakin camışa da gücümüz çatmır. Aşağa enirik (halbuki, qonşular fildәn yuxarı çıxırlar.) Deyirik ki, eşşәk boyda iş görmәk, amma eşşәk dә bizә güc elәyir.Tuturuq keçini. Görürük yox, keçiyә dә tab gәtirә bilmirik. Onda mәslәhәti qoyuruq siçan üstünә.
Amma onda da görürsәn ki, içimizdәn bir pişik çıxdı vә siçanı yedi!...
Biz belә iş görürük.
 
Üzeyir Hacıbəyov
Kultura.az

Portalın seçimi
18 İyul, 2013
Mistizm
29 Mart, 2013
Kirayə hüquqlar
08 Avqust, 2012
Çörəklə vetçina
Portalın yazarları
Prof. Niyazi MEHDİ Prof. Niyazi MEHDİ
(Azərbaycan)
Rauf FƏRHADOV Rauf FƏRHADOV
(Rusiya)
Elmir MİRZƏYEV Elmir MİRZƏYEV
(Azərbaycan-Almaniya)
Teymur DAİMİ Teymur DAİMİ
(Azərbaycan)
Seymur BAYCAN Seymur BAYCAN
(Azərbaycan)
Firudin ALLAHVERDİ Firudin ALLAHVERDİ
(Azərbaycan)
Əli ƏKBƏR Əli ƏKBƏR
(İsveçrə)
Tamirlan BƏDƏLOV Tamirlan BƏDƏLOV
(Azərbaycan)
Ülvi MEHDİ Ülvi MEHDİ
(Azərbaycan)
Samir MİRZƏYEV Samir MİRZƏYEV
(Türkiyə)
Arzu MƏMMƏDOVA Arzu MƏMMƏDOVA
(Azərbaycan)
Aydın ƏLİ-ZADƏ Aydın ƏLİ-ZADƏ
(Azərbaycan)
Dr. Rezo ƏLİYEV Dr. Rezo ƏLİYEV
(Almaniya)
Aydın TALIBZADƏ Aydın TALIBZADƏ
(Azərbaycan)
Murad KÖHNƏQALA Murad KÖHNƏQALA
(Azərbaycan)
Rasim QARACA Rasim QARACA
(Azərbaycan)
Elnur ASTANBƏYLİ Elnur ASTANBƏYLİ
(Azərbaycan)
Günel MÖVLUD Günel MÖVLUD
(Azərbaycan)
Aqşin YENİSEY Aqşin YENİSEY
(Azərbaycan)
Zaur QURBANLI Zaur QURBANLI
(Azərbaycan)
Dilqəm ƏHMƏD Dilqəm ƏHMƏD
(Azərbaycan)
Hacı HACIYEV Hacı HACIYEV
(Azərbaycan)
Emin ASLAN Emin ASLAN
(Azərbaycan)
Vüqar BƏHMƏNZADƏ Vüqar BƏHMƏNZADƏ
(Azərbaycan)
Cavid AĞA Cavid AĞA
(Azərbaycan-Türkiyə)
Ülvi HƏSƏNLİ Ülvi HƏSƏNLİ
(Azərbaycan)
Namiq HÜSEYNLİ Namiq HÜSEYNLİ
(Azərbaycan)
Tamga
  Site by Jeykhun Imanov Studio